Over ons | Nieuws | Contact | Achterbergsestraatweg 128 3911 CX Rhenen | Algemeen 0317 - 619 016 | Toonzaal 0317 - 618 390
ISDE Subsidie Banner 2607

Alles over ISDE subsidie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?
Aanvragen kan vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

De ISDE in 2017
Op 30 november 2016 informeerde Minister Kamp de Kamer (in een kamerbrief) over de SDE+.  Daarin benoemde hij ook de plannen voor de  ISDE 2017. De regeling is in de Staatscourant gepubliceerd op 6 december 2016. Op 6 juni 2017 is de ISDE opnieuw gepubliceerd in de Staatscourant. De nieuwe publicatie treedt in werking met ingang van 1 juli 2017. Dit houdt in dat alle aanvraagen die per 1 juli 2017 worden ingediend, ook worden afgehandeld op basis van de publicatie van 6 juni 2017.

De ISDE is per 1 juli 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen zijn:
Doelgroep: Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen.

Warmtepompen: De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW.
Budget: Het budget voor 2017 wordt opgehoogd van €70 miljoen naar €90 miljoen euro.

Voor alle aanvragen die op of na 1 juli binnenkomen, gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. In de Toelichting van de gewijzigde Regelingworden de wijzigingen uitgelegd. 

Waarom deze subsidie?
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opende op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

De laatste aanpassingen in de ISDE 2017 zijn op 6 juni 2017 gepubliceerd in de Staatscourant.

Hoeveel subsidie is er in 2017?
In 2017 is er € 90 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in de apparatenlijsten.

Stand van zaken – 31 mei 2017

Aanvragen
(2017)
Subsidieclaim
(schatting)
Totaal 9.237 € 27.900.000

De aangepaste lijst met apparaten is beschikbaar op www.rvo.nl. U kunt dan per apparaat zien welke subsidiebedragen er van toepassing zijn. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en voorwaarden van de ISDE.